Chương Trình Định Cư Mỹ

Chường trình định cư EB3 diện chế biến thịt gà

Thời gian thực hiện: Trung bình khoảng 2 năm năm (tùy thuộc vào lịch ưu tiên phỏng vấn Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia). Điều

Định cư Mỹ EB3 diện làm nông trại trồng trọt

Thời gian thực hiện hồ sơ: Trung bình khoảng 2 năm (tùy thuộc vào lịch ưu tiên phỏng vấn của Di trú Mỹ). Điều kiện

Định cư Mỹ EB3 diện vận chuyển hàng hóa

Thời gian thực hiện: Trung bình khoảng từ 2 – 3 năm (tùy thuộc vào lịch ưu tiên phỏng vấn của Trung Tâm Chiếu Khán

Chương trình định cư Mỹ diện EB3 khi đương đơn ở tại Mỹ

Ví dụ: Một hồ sơ có ngày ưu tiên 15/05/xxxx, nếu ngày đến hạn đăng tải trên lịch Visa Bulletin là ngày 15/05/xx thì có

Chương trình định cư Mỹ diện EB3 khi đương đơn ở ngoài Mỹ

– Bạn có trách nhiệm mang theo những giấy tờ cần thiết như đã nêu trên (bản chính và bản sao), nếu thiếu sót giấy

Chương trình định cư EB5 khách sạn cao cấp JW Marriott

PKF Consulting USA, LLC (PKFC) là một công ty quốc tế với các chuyên gia tư vấn quản lý, các chuyên gia ngành công nghiệp,