Visa định cư Úc theo diện doanh nhân tài năng – subclass 132

Công ty đầu tư mạo hiểm phải là một thành viên của Hiệp hội Các quỹ đầu tư Vốn tư nhân Úc (AVCAL). AVCAL có thông tin về loại vốn đầu tư mạo hiểm của thành viên trong bản thông tin về thị thực của doanh nghiệp vốn mạo hiểm.

Để lấy được visa đương đơn cần nộp EOI thông qua hệ thông skillselect và sau đó sẽ nhận được thư mời từ chính phủ.

Đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Úc khi nộp visa và khi có quyết định về visa.

Với visa này, đương đơn và gia đình được phép:

Ở lại Australia với danh tính xác định,
Học tập và làm việc tại Australia,
Nhận được bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe,
Được quyền lấy chứng nhận công dân khi đáp ứng được điều kiện,
Bảo lãnh người thân tới Australia cho thường trú,
Đi lại ra – vào lãnh thổ Australia trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp. Sau thời gian đó đương đơn cần visa, residen return hoặc loại visa khác để quay lại Australia.
Đương đơn có thể nhận được visa nếu thỏa mãn những điều kiện sau:

Được đề cử bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ,
Được mời nộp hồ sơ,
Đương đơn và gia đình đáp ứng được yêu cầu về tính cách cũng như sức khỏe,
Đáp ứng được yêu cầu về dòng mình đăng ký.
Yêu cầu về sức khỏe

Đương đơn cần đáp ứng được những yêu cầu về sức khỏe. Kết quả phải có giá trị trong vòng 12 tháng. Và cần kết quả khám sức khỏe của toàn bộ thành viên trong gia đình đương đơn dù người đó có di cư hay không.

Yêu cầu về tính cách

Đương đơn cần đáp ứng được yêu cầu về tính cách. Đương đơn cần phải cung cấp lý lịch tư pháp hoặc xác nhận của cơ quan công an tại quốc gia đương đơn cư trú trong vòng 12 tháng của 10 năm gần nhất kể từ khi bước qua tuổi 16. Đương đơn cần cung cấp giấy này của toàn thể thành viên trong gia đình dù họ không định cư.

Yêu cầu về tài chính cho dòng doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành đạt

Bạn, vợ hoặc chồng của bạn, hoặc tính chung của hai vợ chồng phải thỏa mãn điều kiện sau:

Tổng tài sản ròng ít nhất là 400 000 AUD là quyền sở hữu của một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện trong ít nhất hai trong bốn năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn và nếu doanh nghiệp đủ điều kiện là một công ty niêm yết công khai, cổ phần của Ít nhất 10% tổng số vốn phát hành.
Kinh doanh ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 1,5 triệu đô la Úc được mua lại hợp pháp và có thể được chuyển sang Úc trong vòng hai năm sau khi được cấp thị thực.
Tổng doanh thu hàng năm ít nhất là 3,3 triệu đô la Úc trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính của bạn trong ít nhất hai trong bốn năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn.
Sở hữu ít nhất:
51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD / năm,
30% doanh nghiệp có doanh thu hơn 400.000 AUD / năm, hoặc,
10 phần trăm của một công ty niêm yết công khai.
Một sự nghiệp kinh doanh thành công tổng thể,
Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận,
Một mong muốn thực sự để sở hữu và duy trì vai trò quản lý trong một doanh nghiệp ở Úc.
Bạn cũng phải dưới 55 tuổi, mặc dù tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể từ bỏ yêu cầu này nếu doanh nghiệp đề xuất của bạn sẽ có lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực nơi nó sẽ hoạt động.

Dòng vốn Doanh nhân

Bạn phải nhận được ít nhất 1 triệu AUD từ một công ty đầu tư mạo hiểm ở Úc.

Khoản tài trợ phải dành cho việc khởi sự, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh của một ý tưởng kinh doanh có giá trị hứa hẹn.

Công ty đầu tư mạo hiểm phải là một thành viên của Hiệp hội Các quỹ đầu tư Vốn tư nhân Úc (AVCAL). AVCAL có thông tin về loại vốn đầu tư mạo hiểm của thành viên trong bản thông tin về thị thực của doanh nghiệp vốn mạo hiểm.

Bạn phải tham gia vào một thỏa thuận chính thức với công ty đầu tư mạo hiểm để tài trợ.

Bao gồm cả gia đình trong đơn của bạn.

Bạn có thể bao gồm những người sau đây trong đơn xin thị thực của bạn tại thời điểm nộp hồ sơ:

Đồng nghiệp,
Con / con riêng của bạn hoặc con / con riêng của bạn đời.
Để biết thông tin chi tiết về người mà bạn có thể đưa vào đơn xin của bạn, hãy xem các thành viên gia đình trong đơn của bạn.

Đơn phải bao gồm bằng chứng tài liệu về mối quan hệ của họ với bạn.

Thành viên của đơn vị gia đình của bạn phải có khả năng chứng tỏ rằng họ đáp ứng các yêu cầu sức khoẻ và nhân cách.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *